Verkauf
Apfel Arlet
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Boskoop
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Braeburn
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Cox Orange
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Elstar
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Galmac
4.50 CHF 4.5 CHF
Verkauf
Äpfel gemischt
5.00 CHF 5.0 CHF
Verkauf
Apfel Golden Delicious
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Iduna
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Kiku
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Maigold
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Pinova
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Rubinette
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Rubinola
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Rubinstar (roter Jonagold)
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Apfel Topaz
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Gala Royal
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Glockenapfel
3.60 CHF 3.6 CHF
Verkauf
Gravensteiner
4.00 CHF 4.0 CHF